Nanoc Inspecties toezicht op de bouw
Nanoc Inspecties , constructeurs

Gecertificeerd voor gevolgklasse

1 en 2

Nanoc Inspecties is één van de bijna 50 gecertificeerde Kwaliteitsborging bouw volgens de BRL5019. Nanoc Inspecties BV gebruikt hiervoor de KIK tool en BK APP. Vanuit onze drie vestigingen in Zeeland, Limburg en hoofdvestiging Oostvoorne, bedienen we projectontwikkelaars, gemeenten, vastgoedeigenaren, industrie, logistieke sector en aannemers met inspecties en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen voor gevolgklasse 1 en 2, waarvoor we zijn geregistreerd. 


Onze jarenlange kennis en ervaring met vastgoed, bouwen, brandveiligheid, milieu, constructies, chemie en alle daarbij behorende vraagstukken zal van toegevoegde waarde zijn voor het correct uitvoeren van onze taken als gecertificeerd Kwaliteitsborger en toezichthouder.


De belangen van de opdrachtgevers, gemeenten en bouwondernemingen worden hiermee op een onafhankelijke manier geborgd. Door gebruik te maken van slimme software ontwikkelen we samen met bouwondernemingen aan een soepele overgang naar dit nieuwe stelsel

 EXPERTS WKB & NTA 8790


We hebben bijgedragen aan een juiste totstandkoming van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en zorg gedragen dat de kwaliteitsborgers echt onafhankelijk zijn. 


Wij hebben ons gespecialiseerd in de Wet Kwaliteitsborging Bouw en hierdoor mogen wij ons hierin professionals noemen. Bovendien helpen we Gemeenten en Provincies bij een juiste implementatie en treden we op als toezichthouders WKB, NTA8790 en  gerechtelijk deskundige.


WAT ONZE KLANTEN OVER ONS ZEGGEN

DCMR


Wij hebben de specialisten van Nanoc gevraagd ons te ondersteunen met het uitvoeren van inspecties naar brandveilig gebruik en opslag ZZS. De expertise van Nanoc heeft ons veel tijd bespaard en zorggedragen voor een vlotte doorstroming van onze wettelijke taken. 

Bij verschillende locaties welke aan de specialisten waren toegekend zijn verschillende aanschrijvingen gedaan waar we als DCMR mee verder konden.

Hersbach Projects


Wij hebben de afgelopen 20 jaar veel gebruik gemaakt van de specialisten van Nanoc Inspecties. Er is veel kennis en ervaring, welke zij inzetten voor het toetsen van de normen en bewaken van onze belangen. Bij een volgend project zetten we Nanoc zeker weer in.

Niet alleen bij grote verbouwingen maar ook als het om nieuwbouw gaat weten de specialisten van Nanoc exact wat hen te doen staat. 

Meierijstad


Wij hebben de specialisten van Nanoc gevraagd ons te ondersteunen met het implementeren van de Wet Kwaliteitsborging bouw welke per 1-1-2024 inwerking zal treden. De kennis en ruime ervaring van deze specialisten zorgen voor een soepele implementatie en training van onze toezichthouders, vergunningverleners en juristen. Vakkundige specialisten die ons echt verder hebben geholpen in het werken met de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Enkele bouwondernemingen maken al gebruik van Nanoc Inspecties waardoor wij er vertrouwen in hebben dat het toezicht uiters zorgvuldig word uitgevoerd.

Voorne aan Zee Woonbedrijf


Wij hebben de specialisten van Nanoc Inspecties  gevraagd ons te ondersteunen met het uitvoeren van de WKB bij onze 42 NOM woningen in Oostvoorne om daarmee te toetsen of de beloofde normen gehaald worden. De expertise van Nanoc heeft ons veel tijd bespaard en zorggedragen en duidelijk rapport opgeleverd.

Wij hebben gemerkt dat de Kwaliteitsborgers vaker op locatie zijn en vaker aan de bel trekken wat de kwaliteit van het bouwen tengoede komt. 

ONZE LIDMAATSCHAPPEN

bouw en woning toezicht
KOMO, KIK
Gecertificeerd
Vide logo
VKBN logo
unsplash