Overstroming 

Water, we kunnen niet zonder en niet met. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het klimaat verandert.  

Er zijn drogere periodes en als er regen is dan zijn deze heviger en langer. Als gevolg hiervan stromen rivieren over met veel schade en persoonlijk leed.


Nanoc Inspecties BV heeft de afgelopen jaren al veel met wateroverlast te maken gehad.

We inspecteren en geven advies over te nemen maatregelen. 


Hierbij werken we vaak in opdracht van gemeenten en of provincies. 

Lithium PGS37

Overstromingen niet alleen in Nederland


Veel overstroming incidenten ontstaan vaak door wateroverlast vanuit buurlanden.  In publicaties wordt vaak gesproken over de stijging van de zeespiegel, terwijl de meeste incidenten die we kennen vooral zijn ontstaan door het overstromen van grote rivieren. 


Medewerkers van Nanoc Inspecties BV hebben jaren terug al onderzoek gedaan in opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond naar risico's van overstromingen voor de chemische industrie. In samenwerking met RIVM, waterschappen en provincies zijn de risico's ge├»nventariseerd.