OVER ONS  en ALLES OVER ONZE KWALITEITSBORGERS & TOEZICHTHOUDERS WKB

We praten al mee vanaf het begin


Naast dat we in de Tweede Kamer hebben meegepraat als ervaringsdeskundigen tijdens de tot standkoming van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en ons steentje hebben bijgedragen aan een onafhankelijk en integer intrument zijn we als vakspecialist verbonden met de Raad voor Accreditatie.

Met deze ruime ervaring en onze kennis van brandveiligheid, constructies en bouwkunde kunnen we de rol van kwaliteitsborger op een juiste wijze uitvoeren en de belangen van alle betrokkenen op de juiste onafhankelijke manier dienen. Op locatie maar zeker vanuit ons hypermodern en duurzaam kantoor in Oostvoorne

ONZE KERNWAARDEN


Zijn eigenlijk in één woord samen te vatten, namenlijk "Integriteit". Als kwaliteitsborger is integriteit erg belangrijk. De afgelopen jaren hebben onze medewerkers voor overheden gewerkt zoals Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's, Waterschappen, Gemeenten en Ministeries. 

Daar zijn we trots op en zien wij als een toets van onze normen en waarden. 


Binnen ons bedrijf wordt gewerkt met mensen van diverse komaf,  ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. De werksfeer is prettig en profecioneel, zoals het hoort.


Ook hier zijn we trots op. 

Medewerker op kantoor

ONZE KENNIS EN ERVARING


We zijn niet alleen op HBO+  niveau opgeleid maar blijven onszelf ook steeds bijscholen met vakspecialistische opleidingen. We vergaren kennis door regelmatig bijeenkomsten bij te wonen en trainingen te volgen. 
Wij houden van mensen en ons werk


De constructeur


Binnen Nanoc ben ik verantwoordelijk om toezicht te houden op constructieve berekeningen en de wijze van uitvoer. Een erg leuke afwisselende job met een mooie combinatie van binnen en buiten werken.

De bouwkundige
Als bouwkundige is het werken bij Nanoc een geweldig leuke uitdaging van verschillende projecten en vraagstukken.

Ik ervaar dat er binnen de bouwsector veel wordt gedaan aan bouwkundige veiligheid maar dat soms mijn bijdrage hard nodig is.

De brandveiligheid

specialistBij Nanoc ligt een grote verbintenis met brandveiligheid. Als voormalig toezichthouder brandveilig gebruik en inspecteur Provinciaal toezicht heb ik leuke uitdagingen bij Nanoc Inspecties. Ik merk dat er nog hard aan de weg getimmerd moet worden voordat we voldoen aan de wettelijke normen

De installatie

specialist


Bij Nanoc ligt een grote verbintenis met gebouwgebonden installaties. Als installateur heb ik leuke uitdagingen bij Nanoc Inspecties. Ik merk dat er nog hard aan de weg getimmerd moet worden voordat we voldoen aan de wettelijke normen, Ik toetst de kwaliteit van de installaties op de normen en gemaakte afspraken.

ONS TEAM STAAT KLAAR OM U TE HELPEN EN UW KWALITEITSBORGER OF TOEZICHTHOUDER TE ZIJN

NFPA

NFPA logo Member

VIDE

Vide logo
VKBN logo

VKBN

Logo VBWN

VBWN

ONZE VERENIGING