Onafhankelijke Kwaliteitsborger

Wat is de stand van zaken rond eisen waar kwaliteitsborgers aan moeten voldoen en de kwaliteitsborgingsinstrumenten die moeten worden toegepast?

Kwaliteitsborgers moeten straks een door de overheid toegelaten 'instrument' toepassen. In zo’n instrument worden eisen aan kwaliteitsborgers beschreven. De wet stelt hier minimumeisen aan, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en/of ervaring. Kwaliteitsborgers moeten onafhankelijk zijn (wettelijke eis), dat wil zeggen: niet betrokken bij ontwerp, bouw, onderhoud etc. van het bouwwerk waarvoor zij de borging doen. Kwaliteitsborgers worden straks in een openbaar register opgenomen, en daarin staat ook welk(e) instrument(en) zij mogen toepassen. Aan dit register met toegelaten Kwaliteitsborgers wordt nog gewerkt.


BRON: Bouwend Nederland

Risicobeoordeling kwaliteitsborger bij aanvraag!


Dus na voltallige voltooiing van het ontwerp kan er een aanvraag gestart worden voor de beoordeling door de kwaliteitsborger?

Zeer waarschijnlijk zal de risicobeoordeling worden beschouwd als een nader in te dienen stuk, zoals dat nu ook in de MOR staat. Dat betekent dat de risicobeoordeling minimaal 3 weken voor start bouw moet worden ingediend. Het borgingsplan is gekoppeld aan de vergunningverlening. Het kan los daarvan zo zijn dat de beoordeling van de borger al eerder start. Nanoc Inspecties BV maakt voor het borgen gebruik van slimme software waarmee Nanoc Inspecties de deur openzet voor samenwerking met alle betrokken partijen.

Wie worden straks aangewezen als kwaliteitsborgers? En waaraan moeten zij voldoen?


Kwaliteitsborgers moeten straks een door de overheid toegelaten 'instrument' toepassen, bijvoorbeeld een certificeringsregeling. In zo’n instrument worden eisen aan kwaliteitsborgers beschreven. De wet stelt hier minimumeisen aan, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en/of ervaring. Kwaliteitsborgers moeten onafhankelijk zijn (wettelijke eis), dat wil zeggen: niet betrokken bij ontwerp, bouw, onderhoud etc. van het bouwwerk waarvoor zij de borging doen. Kwaliteitsborgers worden straks in een openbaar register opgenomen, en daarin staat ook welk(e) instrument(en) zij mogen toepassen.


BRON: Bouwend Nederland

Er zijn drie fases binnen het traject van de kwaliteitsborger, t.w. ontwerp, uitvoering en oplevering.

Zou een bedrijf er ook voor kunnen kiezen om alleen voor één van deze fases als kwaliteitsborger te kunnen functioneren?

De kwaliteitsborger moet integrale borging kunnen aanbieden, dus over alle relevante fasen van het bouwproces. De eisen aan de kwaliteitsborger worden vastgelegd in het desbetreffende instrument.

NEEM NU CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS OFFERTE VOOR UW PROJECT