Incompany en online trainingen

Gericht op veiligheid


www.nanocacademy.nl

MELD JE AAN EN MAAK KANS OP DEZE SMARTWATCH

LAAT ONS JE UITDAGEN

Training PGS37-2

Lithium


Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, januari 2024 zal ook gelijk de PGS37-2 in werking treden. Medewerkers die werken met, of Lithium batterijen in behandeling hebben, dienen aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Nanoc Academy heeft in samenwerking met onze zusterbedrijven een online training ontwikkeld waarmee de vakbekwaamheid van medewerkers aangetoond kan worden na afronding van deze e-learning.   


NU BESCHIKBAAR

Training van BWT naar WKB


Nu de wet Kwaliteitsborging bouw steeds dichter bij aan het komen is zijn gemeenten en bouwondernemingen op zoek naar kennis. Wat gaat er veranderen, waar is de Kwaliteitsborger van en wat gaat de gemeente nu exact nog doen onder deze nieuwe wet? Nanoc Academy is gespecialiseerd en weet van de hoed en de rand. In samenwerking met onze zusterbedrijven heeft Nanoc Academy een speciale training ontwikkeld om vakbekwaamheid te trainen en aantoonbaar te maken.


NU BESCHIKBAAR

Training

Opslag gevaarlijke stoffen


De afgelopen jaren is de inwerkingstreding van de PGS15 al goed geimplementeerd door de bedrijven welke werken met gevaarlijke stoffen en dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Nanoc Academy heeft in samenwerking met haar zusterbedrijven een online training ontwikkeld waarmee de vakbekwaamheid kan worden aangetoond. 
NU BESCHIKBAAR