Blowerdoor test

Luchtdichtheidstest (blower-door test)

Een luchtdichtheidstest, ook wel een blower-door test genoemd, is niets anders dan het controleren van een gebouw op ongecontroleerd luchtverlies wat veroorzaakt wordt door kieren en naden in de constructie.
Bij nieuwbouw woningen en of renovatie projecten vanaf 2000 is het verplicht om bij een bouwaanvraag een EPC berekening in te dienen. Hierin in staat een berekende waarde waaraan het gebouw moet voldoen.

Dit heet de Qv-10 waarde. Voldoet het gebouw hier niet aan is dit een gebrek en zal een project niet kunnen worden opgeleverd aangezien het niet aan de bouwvergunning voldoet.

Luchtdichtheidstest Nanoc Inspecties

Hoe wordt het uitgevoerd

De test wordt uitgevoerd door toepassing van gekalibreerde ventilatoren welke in een deuropening worden geplaatst. Tevens worden alle aangebrachte ventilatie roosters dicht gezet en dak en gevel doorvoeringen afgekoppeld en voorzien van een speciale ballon. Hierna wordt als eerste de woning op onderdruk gebracht (lucht van buiten naar binnen gezogen) om te kijken hoeveel lucht in dm3 de woning binnenkomt. Dit lekken worden doormiddel van thermografie opgespoord en zichtbaar gemaakt. Na deze test wordt de woning op overdruk gebracht en wordt daar waar de lekken in de woning zichtbaar zijn gemaakt nevel in gelaten om te zien waar de lucht de constructie verlaat.
Ook tijdens deze test wordt de hoeveelheid verloren lucht gemeten.

HET BELANG VAN EEN LUCHTDICHTHEIDSTEST

Het belang van het uitvoeren van een luchtdichtheidstest is op meerdere punten groot:


Energieverlies

Hoge kosten door ongecontroleerd verlies aan warmte

Alle verwarmde lucht die ongecontroleerd een gebouw verlaat geeft een enorm energieverlies. Tijdens deze testen wordt exact gemeten hoeveel m3/uur lucht de woning verlaat.

Overal waar wij de test hebben uitgevoerd schrikken de bewoners van de hoeveelheid en de kosten die dit met zich meebrengt.


Condensatie problemen

Condensatie problemen voorkomen (rieten daken)

Bij een luchtlek in de schil van een gebouw treedt warme vochtige lucht de constructie binnen en zal daar gaan condenseren waar het dauwpunt ligt.

Hierdoor kan de constructie zoals overstekken bij daken en goten alsmede een rietendak welke op aangebracht is op een geïsoleerde dakplaat binnen afzienbare tijd worden aangetast door schimmels en zal het gaan verrotten.

Nanoc Inspecties logo
Luchtdichtheidstest 2 Nanoc Inspecties